Grow Plant Liquid NPK 3 0 18 + TE

Nitrogen (N) – 3%
Urea – 3%
Potassium oxide (K2O) – 18%
Iron (Fe) – 0.02%
Manganese (Mn) – 0.025%
Zink (Zn) – 0.025%
Copper (Cu) – 0.02%
Boron (B) – 0.01%
Molybdenum (Mo) – 0.002%

Description

Infused with a potent blend of NPK 3 0 18 and essential trace elements, this liquid fertilizer is a powerhouse for your plants’ potassium needs.

Unleash the full potential of your crops as the high levels of potassium oxide enhance both the quality and quantity of your yields. Experience stronger disease resistance and rapid recovery from damage and low temperatures, ensuring your plants stay resilient and productive.

With two to three applications, maintaining a 2% maximum solution concentration, witness your plants thrive and flourish like never before.

* The product is available in packs of 1, 10 and 20 L.

Physical Properties:
pH: 4-5
Relative Weight: 1,22 kg/l

 

Fertilization Rates:

Cereals

 • Application phase – From twinning to class formation
 • Application – 4-6 l/ha leaf application

Maze

 • Application phase – When the third leaf shows until fully formed, inflorescence shows out
 • Application – 4 -6 l/ha leaf application or 8-12 l/ha drip irrigation

Sunflower

 • Application phase – When the 4th leaf appears until the budding
 • Application – 4-6 l/ha leaf application

Rapeseed

 • Application phase – During the stem elongation, rosette formation, until flowering
 • Application – 4 -6 l/ha leaf application

Vegetable crops

 • Application phase – Every 14 days after flowering
 • Application – 4 -6 l/ha leaf application or 8-12 l/ha drip irrigation

Vineyards

 • Application phase – During the grains’ formation and coloring
 • Application – 4 -6 l/ha leaf application or 8-12 l/ha drip irrigation

Fruit plants

 • Application phase – After flowering
 • Application – 4 -6 l/ha leaf application or 8-12 l/ha drip irrigation

Grow Plant NPK 3 0 18 + TE

Азот (N) – 3%
Уреен – 3%
Калиев оксид (K2O) – 18%
Желязо (Fe) – 0,02%
Манган (Mn) – 0,025%
Цинк (Zn) – 0,025%
Мед (Cu) – 0,02%
Бор (B) – 0,01%
Молибден (Mo) – 0,002%

Description

Обогатен с мощна смес от NPK 3 0 18 и основни микроелементи, този течен тор е мощен източник на калий за нуждите на вашите растения.

Високите нива на калиев оксид повишават както качеството, така и количеството на добивите, подобряват устойчивостта на болести и бързо възстановяване от повреди и ниски температури, гарантирайки, че растенията ще останат здрави и устойчиви.

Достатъчни са две до три приложения, като поддържате максимална концентрация на разтвора от 2%.

* Продуктът се предлага в разфасовки от 1, 10 и 20 L.

 

Физични свойства:

pH: 4-5
Относително тегло: 1,22 kg/l

 

Норми на торене:

 

Зърнено-житни

 • Фаза на приложение – От фаза братенене до оформяне на класа
 • Приложение – 400-600 мл/дка листно приложение

Царевица

 • Фаза на приложение – От фаза трети лист до изметляване
 • Приложение – 400 -600 мл/дка листно приложение или 800-1200 мл/дка през система за капково напояване

Слънчоглед

 • Application phase – При поява на 4-ти лист до пъпкуването
 • Приложение – 400 -600 мл/дка листно приложение или 800-1200 мл/дка през система за капково напояване

Рапица

 • Фаза на приложение – Фаза удължаване на стъблото и формиране на розетка, до цъфтежа
 • Приложение – 400 -600 мл/дка листно приложение

Зеленчукови култури

 • Фаза на приложение – Преди цъфтеж и повторно през 14 дни
 • Приложение -400 -600 мл/дка листно приложение или 800-1200 мл/дка през система за капково напояване

Лозя

 • Фаза на приложение – При залагане на зърна и фаза прошарване
 • Приложение – 400 -600 мл/дка листно приложение или 800-1200 мл/дка през система за капково напояване

Овощни

 • Фаза на приложение – Преди цъфтеж
 • Приложение – 400 -600 мл/дка листно приложение или 800-1200 мл/дка през система за капково напояване