Grow Plant Humate Soil

Калиев хумат – 200 gr/L
Калиев фулват – 50 gr/L

Description

Съживете почвата с Grow Plant Humate Soil, мощен растителен биостимулант, който подобрява стабилността и ефективността на азота за до 60% по-добро усвояване.

В алкални условия Grow Plant Humate Soil превръща хранителните вещества и микроелементите в лесно достъпни за растенията и насърчава усвояването им.

Хуминовата и фулвиновата киселина са и мощен източник накалий и основни хранителни вещества за растенията в разтворима форма за лесно използване.

Grow Plant Humate Soil увеличава добива на овощните, зеленчуковите, зърнено-житните и окопните култури. Едновременно с това оптимизира ефективността на хербицидите, пестицидите и фунгицидите. Grow Plant Humate Soil е вашето решение за постигане на оптимална структура на почвата за максимално развитие на корените.

Богат е на полезна хуминова киселина, която спомага за задържането на калиеви йони в почвата. Използвайте хуматния почвен тор на Grow Plant за борба със солената почва с висок капацитет на катионен обмен, свързващи и хелатиращи соли за намаляване на осмотичното налягане.

Калиевият хумат играе критична роля за подобряване на качеството на реколтата, устойчивостта на болести и устойчивостта срещу суша и студ. Неговата органична природа защитава полезните микроорганизми, създавайки по-здравословна екосистема, в която растенията да процъфтяват.

 

Ползи от употребата на калиев хумат

За разлика от неорганичните торове, които могат да съдържат вредни химикали, Grow Plant Humate Soil съдържа органични съставки и не представлява риск за здравето на почвата или околната среда. Това позволява на селскостопанските производители да приспособят своите стратегии за обогатяване плодородието на почвата, за да отговорят на специфичните нужди на култури, които отглеждат.

Нека да разгледаме някои от многото предимства на Grow Plant Humate Soil:

 • Подобрява имунитетана растенията за повишена устойчивост на суша и защита срещу болести и неприятели.
 • Стимулира полезната микробна активност в почвата, като подпомага усвояването, разлагането и кръговрата на хранителните вещества.
 • Балансира pH в киселата почва, намалява токсините и отблокира микро-макро елементите.
 • Насърчава растежа на културите за повишен цъфтеж, ускорено узряване, подобрено количество и качество на продукцията и повишено съдържание на захар и витамини.
 • Улеснява хелатирането на микроелементите, повишавайки тяхната достъпност за растенията за цялостен баланс на хранителните вещества.
 • Хуминовата киселина има активни групи, които подобряват физическите характеристики на почвата и повишават капацитета за обмен на катиони.
 • Действа като подобрител на почвата, като подобрява структурата на почвените агрегати за по-добро задържане на вода и дишане.
 • Отличен избор за устойчиви и екологични земеделски практики.

 

Физични свойства:

pH: 3.5-4.5

 

Норми на торене:

Зърнено-житни

 • Фаза на приложение – Във фаза братене – до изкласяване
 • Приложение – 2-3 л/дка чрез апликатори заедно с УАН

Царевица

 • Фаза на приложение – Когато растенията са високи 50-60см
 • Приложение – 2-3 л/дка чрез апликатори заедно с УАН

Слънчоглед

 • Фаза на приложение – Преди и в началото на цъфтежа до 10 дни преди прибиране
 • Приложение – 2-3 л/дка чрез апликатори заедно с УАН

Картофи

 • Фаза на приложени – Началото на формиране на клубените
 • Приложение – 2-3 л/дка чрез апликатори заедно с УАН

Зеленчукови култури

 • Фаза на приложение – От масов цъфтеж, плододаване и нарастване на плодовете, до 10-15 дни преди края на вегетацията
 • Приложение – 2-3 л/дка чрез апликатори заедно с УАН

Зелеви, салати

 • Фаза на приложение – Формиране на глава, 10 дни преди беритба
 • Приложение – 2-3 л/дка чрез апликатори заедно с УАН

Пъпеши и дини

 • Фаза на приложение – Завръз на първи плодове и нарастването им
 • Приложение – 2-3 л/дка чрез апликатори заедно с УАН

Кореноплодни

 • Фаза на приложение – Начало на формиране на кореноплода
 • Приложение – 2-3 л/дка чрез апликатори заедно с УАН