СЪГЛАСИЕ С НАШИТЕ ПРАВНИ УСЛОВИЯ

Ние сме Vaki-Chim ООД („Компания“, „ние“, „нас“, „наш“).

Ние оперираме, както и всички други свързани продукти и услуги, които препращат или се свързват с тези правни условия („Правни условия“) (наричани заедно „Услуги“).

Можете да се свържете с нас на имейл vakichim@abv.bg.

Тези Правни условия представляват правно обвързващо споразумение, сключено между вас, лично или от името на юридическо лице („Вие“), и Vaki-Chim ООД, относно вашия достъп до и използването на услугите. Вие се съгласявате, че с достъпа до Услугите сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани с всички тези Правни условия. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРАВНИ УСЛОВИЯ. ТОГАВА ВИ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ И ТРЯБВА ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НЕЗАБАВНО.

Допълнителните правила и условия или документи, които могат да бъдат публикувани в Услугите от време на време, са изрично включени тук чрез препратка. Ние си запазваме правото по наше усмотрение да правим промени или модификации на тези Правни условия по всяко време и по каквато и да е причина. Ще ви предупредим за всякакви промени, като добавим или променим датата на „Последна актуализация“ на тези Правни условия и вие се отказвате от всяко право да получавате специално известие за всяка такава промяна. Ваша отговорност е периодично да преглеждате тези Правни условия, за да сте информирани за актуализациите. Вие ще подлежите и ще се счита, че сте уведомени и че сте приели промените във всички ревизирани Правни условия, като продължите да използвате Услугите след датата, на която тези ревизирани Правни условия са публикувани.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. НАШИТЕ УСЛУГИ
 2. ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 3. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 4. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ
 5. ПРИНОС, ГЕНЕРИРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 6. ЛИЦЕНЗ ЗА СЪТРУДНИК
 7. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ
 8. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
 9. МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКЪСВАНИЯ
 10. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
 11. КОРЕКЦИИ
 12. ОПРОВЕРЖЕНИЕ
 13. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТ
 14. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
 15. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ
 16. ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ
 17. РАЗНИ
 18. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

1. НАШИТЕ УСЛУГИ

Информацията, предоставена при използване на Услугите, не е предназначена за разпространение или използване от което и да е физическо или юридическо лице в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или наредба или което би ни подложило на изискване за регистрация в рамките на такава юрисдикция или държава. Съответно тези лица, които решат да получат достъп до Услугите от други места, правят това по своя собствена инициатива и носят цялата отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

2. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Нашата интелектуална собственост

Ние сме собственик или лицензополучател на всички права върху интелектуалната собственост в нашите Услуги, включително целия изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики в Услугите (наричани заедно „Съдържание“ ), както и съдържащите се в тях търговски марки, марки за услуги и лога („Марките“).

Нашето съдържание и марки са защитени от законите за авторското право и търговските марки (и различни други права върху интелектуалната собственост и закони за нелоялна конкуренция) и договори в Съединените щати и по света.

Съдържанието и Марките се предоставят във или чрез Услугите „КАКТО СА“ само за ваша лична, нетърговска употреба или вътрешни бизнес цели.

Вашето използване на нашите Услуги

При спазване от ваша страна на тези Правни условия, включително раздела „ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ“ по-долу, ние ви предоставяме неизключителен, непрехвърляем, отменим лиценз за:

 • достъп до Услугите и
 • изтегляне или отпечатване копие на която и да е част от Съдържанието, до която сте получили надлежен достъп.

Единствено за ваша лична, некомерсиална употреба или вътрешни бизнес цели.

Освен както е посочено в този раздел или другаде в нашите Правни условия, никаква част от Услугите и никакво Съдържание или Марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, препубликувани, качвани, публикувани, показвани публично, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани , лицензирани или използвани по друг начин за каквито и да било търговски цели, без нашето изрично предварително писмено разрешение.

Ако желаете да използвате по какъвто и да е начин Услугите, Съдържанието или Знаците, различни от посочените в този раздел или на друго място в нашите Правни условия, моля, отправете заявката си до: vakichim@abv.bg. Ако някога ви дадем разрешение да публикувате, възпроизвеждате или показвате публично каквато и да е част от нашите Услуги или Съдържание, трябва да ни идентифицирате като собственик или лицензодатели на Услугата, Съдържанието или Марките и да гарантирате, че всяко известие за авторско право или собственост се появява или е видими при публикуване, възпроизвеждане или показване на нашето Съдържание.

Ние си запазваме всички права, които не са ви изрично предоставени в Услугите, Съдържанието и Марките.

Всяко нарушение на тези Права на интелектуална собственост ще представлява съществено нарушение на нашите Правни условия и правото ви да използвате нашите Услуги ще бъде прекратено незабавно.

Вашите предложения

Моля, прегледайте внимателно този раздел и раздела „ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ“, преди да използвате нашите Услуги, за да разберете (a) правата, които ни давате и (b) задължения, които имате, когато публикувате или качвате съдържание чрез Услугите.

Изпращания: Като директно ни изпращате всякакви въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация относно Услугите („Изпращания“), вие се съгласявате да ни прехвърлите всички права на интелектуална собственост в такова Изпращане. Вие се съгласявате, че ние ще притежаваме това подаване и имаме право на неограничената му употреба и разпространение за всякакви законови цели, търговски или други, без потвърждение или компенсация за вас.

Вие носите отговорност за това, което публикувате или качвате: Изпращайки ни Изпращания чрез която и да е част от Услугите, вие:

 • потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с нашите „ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ“ и няма да публикувате, изпращате, публикувате, качвате или предавате чрез Услугите каквото и да е Изпращане, което е незаконно, тормозещо, насаждащо омраза, вредно, клеветническо, нецензурно, малтретиращо, обидно, дискриминационно , заплашителни към всяко лице или група, явно сексуални, неверни, неточни, измамни или подвеждащи;
 • до степента, допустима от приложимото законодателство, да се откажете от всички морални права върху всяко такова Предоставяне;
 • гарантираме, че всяко такова Предоставяне е оригинално за вас или че имате необходимите права и лицензи за изпращане на такива Предоставяния и че имате пълното право да ни предоставите горепосочените права във връзка с Предоставянията;
 • гарантираме и заявяваме, че вашите Изпратени материали не представляват поверителна информация.

Вие носите цялата отговорност за вашите Изпратени материали и изрично се съгласявате да ни възстановите всички загуби, които може да понесем поради нарушение на (a) този раздел, (b) права на интелектуална собственост на трета страна, или (c) приложимо законодателство.

3. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Използвайки Услугите, вие декларирате и гарантирате, че: (1) имате правоспособност и се съгласявате да спазвате тези Правни условия; (2) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивавате; (3) няма да осъществявате достъп до Услугите чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; (4) няма да използвате Услугите за незаконни или неоторизирани цели; и (5) използването на Услугата от ваша страна няма да наруши приложим закон или наредба.

4. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Нямате право да осъществявате достъп или да използвате Услугите за каквато и да е цел, различна от тази, за която предоставяме Услугата. Услугата не може да се използва във връзка с каквито и да било търговски начинания, освен тези, които са специално одобрени или одобрени от нас:

Като потребител на Услугите вие се съгласявате да не:

 • Систематично да извличате данни или друго съдържание от Услугите за създаване или компилиране, пряко или непряко, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас.
 • Да измамите или подведете нас и другите потребители, особено при всеки опит да научите чувствителна информация за акаунта, като потребителски пароли.
 • Заобикаляте, деактивирате или по друг начин се намесвате в свързаните със сигурността функции на Услугите, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание или налагат ограничения върху използването на Услугите и/или Съдържанието, съдържащо се в тях.
 • Пренебрегвате, опетнявате или по друг начин вредите, по наше мнение, нас и/или Услугите.
 • Използвате всяка информация, получена от Услугите, за да тормозите, злоупотребявате или наранявате друго лице.
 • Използвате Услугите по начин, който не е в съответствие с приложимите закони или разпоредби.
 • Участвате в неоторизирано поставяне в рамка или свързване към Услугите.
 • Качвте или предавате (или опит за качване или предаване) на вируси, троянски коне или друг материал, включително прекомерна употреба на главни букви и спам (непрекъснато публикуване или повтаряне), който пречи на която и да е страна да използва без прекъсване и да се наслаждава на Услугите или модифицира, нарушава, прекъсва, променя или се намесва в използването, характеристиките, функциите, операциите или поддръжката на Услугите.
 • Участвате в каквото и да е автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения, или използване на всякакви инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.
 • Изтриете известието за авторски права или други права на собственост от всяко Съдържание.
 • Качвате или предавате (или се опитвайте да качвате или предавате) всеки материал, който действа като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително, без ограничение, формати за обмен на ясни графики („подаръци“), 1 × 1 пиксела, уеб грешки, бисквитки или други подобни устройства (понякога наричани „шпионски софтуер“ или „пасивен механизъм за събиране“ или „pcms“).
 • Пречите, прекъсвате или създавате неоправдана тежест върху Услугите или мрежите или услугите, свързани с Услугите.
 • Тормозите, дразните, сплашвате или заплашвате някой от нашите служители или агенти, ангажирани с предоставянето на която и да е част от Услугите.
 • Опитвате се да заобиколите всички мерки на Услугите, предназначени да предотвратят или ограничат достъпа до Услугите или която и да е част от Услугите.
 • Копирате или адаптирате софтуера на Услугите, включително, но не само, Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.
 • С изключение на разрешеното от приложимото законодателство, дешифриране, декомпилиране или обратно инженерство на който и да е софтуер, съставляващ или по някакъв начин съставляващ част от Услугите.
 • Освен ако не е резултат от използване на стандартна търсачка или интернет браузър, използвате, стартирате, разработвате или разпространявате всяка автоматизирана система, включително, без ограничение, всеки паяк, робот, помощна програма за измама, скрепер или офлайн четец, който има достъп до Услугите или да използвате или стартирате неоторизиран скрипт или друг софтуер.
 • Използвате агент за покупки или агент за покупки, за да правите покупки на Услугите.
 • Правите каквото и да е неразрешено използване на Услугите, включително събиране на потребителски имена и/или имейл адреси на потребители по електронен или друг начин с цел изпращане на непоискани имейли.
 • Използвате Услугите като част от всяко усилие да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате Услугите и/или Съдържанието за всяко начинание за генериране на приходи или търговско предприятие.

5. ПРИНОС, ГЕНЕРИРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Услугите не предлагат на потребителите и не публикуват съдържание. Може да ви предоставим възможност да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, публикувате, разпространявате или излъчвате съдържание и материали до нас или в Услугите, включително, но не само текст, писания, видео, аудио, снимки , графики, коментари, предложения или лична информация или друг материал (наричани заедно „Приноси“).

Приносът може да се вижда от други потребители на Услугите и чрез уебсайтове на трети страни.

6. ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС

Вие и Услугите се съгласявате, че можем да осъществяваме достъп, да съхраняваме, обработваме и използваме всяка информация и лични данни, които предоставяте, както и вашите избори (включително настройки).

С изпращането на предложения или друга обратна връзка относно Услугите, вие се съгласявате, че можем да споделяме такава обратна връзка за всякакви цели без компенсация за вас.

Ние нямаме достъп до никаква собственост върху вашите приноси. Вие запазвате пълната собственост върху всичките си приноси. Вие запазвате пълната собственост върху всичките си Приноси и всички права на интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с Вашите Приноси. Ние не носим отговорност за изявления или изявления във вашите Приноси, предоставени от вас в която и да е област на Услугите. Вие носите пълната отговорност за вашия принос към Услугите и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност и да се въздържате от каквито и да е правни действия срещу нас по отношение на вашите приноси.

7. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГАТА

Ние получаваме правото, но не и задължението, да: (1) наблюдаваме Услугите за нарушения на тези Правни условия; (2) да предприемем подходящи правни действия срещу всеки, който по наше усмотрение наруши закона или настоящите Правни условия, включително, без ограничение, докладване на такъв потребител на правоприлагащите органи; (3) по свое усмотрение и без ограничение да откажете, ограничите достъпа до, ограничите наличността или деактивирате (доколкото това е технологично възможно) който и да е от вашите Приноси или част от тях; (4) по наше усмотрение и без ограничение, предизвестие или отговорност, да премахнем от Услугите или по друг начин да деактивираме всички файлове и съдържание, които са изразителни по размер или са по някакъв начин обременителни за нашите системи; (5) по друг начин да управляваме Услугата по начин, предназначен да защити нашите права и собственост и да улесни правилното функциониране на Услугите.

8. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Тези Правни условия остават в пълна сила и действие, докато използвате Услугите. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ ЗАКОННИ УСЛОВИЯ, НИЕ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЖЕМ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕСИ) НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО ВСЯКА ПРИЧИНА ИЛИ ЗА НИКАКВА ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ИЗЯВЛЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЗИ ПРАВНИ УСЛОВИЯ ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО ВИ В УСЛУГИТЕ ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СЕ ПУБЛИКУВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАШЕ ЕДИНСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ.

Ако прекратим или спрем вашия акаунт по каквато и да е причина, ви е забранено да се регистрирате и създавате нов акаунт по каквато и да е причина, забранено ви е да се регистрирате и създавате нов акаунт под вашето име, фалшиво заето име или името на трети лица. В допълнение към прекратяването или спирането на вашия акаунт, ние си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително, но без ограничение, преследване на гражданско, наказателно и съдебно обезщетение.

9. МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКЪСВАНИЯ

Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на Услугите по всяко време или по каквато и да е причина по наше усмотрение без предизвестие. Ние обаче нямаме задължение да актуализираме информация за нашите Услуги.

Не можем да гарантираме, че Услугите ще бъдат достъпни по всяко време. Може да срещнем хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана с Услугите, което води до прекъсвания, забавяния или грешки. Ние си запазваме правото да променяме, преразглеждаме, актуализираме, спираме, преустановяваме или променяме по друг начин Услугите по всяко време или по каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност по време на престой или прекъсване на Услугата. Нищо в тези Правни условия няма да се тълкува като задължение за поддържане и поддръжка на Услугите. Нищо в тези Правни условия няма да се тълкува като задължаващо да поддържаме Услугите или да предоставяме корекции, актуализации или издания във връзка с тях.

10. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Неформални преговори

За да ускорим разрешаването и да контролираме разходите за всеки спор, противоречие или иск, свързан с тези Правни условия (всеки „Спор“ и заедно „Спорове“), подадени от вас или от нас (индивидуално „Страна“ и колективно, „Страните“), страните се съгласяват първо да опитат да преговарят по всеки спор (с изключение на тези спорове, изрично посочени по-долу) неофициално най-малко 30 дни преди започване на арбитража. Такива неофициални преговори започват

с писмено уведомление от едната страна до другата страна.

Предявяване на арбитраж

Всеки спор, произтичащ от или във връзка с тези Правни условия, включително всеки въпрос относно тяхното съществуване, валидност или прекратяване, ще бъде отнесен и окончателно разрешен от Международния търговски арбитражен съд към Европейската арбитражна камара (Белгия, Брюксел, Avenue Louise , 146) съгласно Правилника на този ICAC, който в резултат на препращането към него се счита за част от тази клауза. Броят на арбитражите е три. Седалището, правното място или арбитражът е България. Езикът на производството е български. Приложимото право на тези Правни условия е материалното право на България.

Ограничения

Страните се съгласяват, че всеки арбитраж ще бъде ограничен до Спора между страните поотделно. В пълната степен, разрешена от закона, (a) арбитражът не може да бъде съчетаван с друго производство; (b) няма право или правомощие който и да е Спор да бъде арбитражен на основата на колективен иск или да се използват процедури за колективен иск; и (c) няма право или правомощие който и да е Спор да бъде завеждан в пълномощно представително качество от името на широката общественост или на друго лице.

Изключения от неформалните преговори и арбитража

Страните се съгласяват, че следните спорове не са предмет на горната разпоредба относно обвързващия арбитраж при неформални преговори: (a) всякакви спорове, целящи налагане или защита или отнасящи се до валидността на някое от правата на интелектуална собственост на страна; (b) всяко оспорване, свързано с или въз основа на твърдения за кражба, поверителност, нахлуване в неприкосновеността на личния живот или некатегоризирана употреба; (c) всеки иск за мярка за неотклонение. Ако се установи, че тази разпоредба е незаконна или неприложима, тогава никоя от страните няма да избере да арбитрира който и да е Спор, попадащ в тази част от тази разпоредба, за която се установи, че е незаконна или неприложима, и такъв Спор ще бъде решен от съд с компетентна юрисдикция в рамките на изброените съдилища за юрисдикцията по-горе и страните се съгласяват да се подчинят на личната юрисдикция на този краут.

11. КОРЕКЦИИ

Възможно е да има информация за Услугите, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията в Услугите по всяко време без предварително известие.

12. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА КАКТО Е И КАКВОТО Е НАЛИЧНО. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ЩЕ Е НА ВАШ РИСК. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ СЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ И ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ КЪМ УСЛУГИТЕ, И НЯМА ДА ПОЕМЕМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА (1) ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ НА СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ, (2) ЛИЧНИ ВРЕДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ХАРАКТЕРИСТИКА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, (3) ВСЕКИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СИГУРНИ УСЛУГИ И/ИЛИ ВСЯКАКВА И ЦЯЛАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНА В ТЯ, (4) ВСЯКАКВО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ КЪМ ИЛИ ОТ УСЛУГИТЕ, (5) ВСЯКАКВИ БЪГОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ ОТ ТРЕТА СТРАНА И/ИЛИ (6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ ВЪВ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАДЕНО ИЛИ ПО ДРУГ начин НАПРАВЕНО ДОСТЪПНО ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ОДОБРЯВАМЕ И НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКЪВ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ, НИКАКЪВ УЕБСАЙТ С ХИПЕРВРЪЗКА ИЛИ УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОКАЗВАНО В НЯКОЙ БАНЕР ИЛИ ДРУГА РЕКЛАМА ТИСИНГ И НЯМА ДА БЪДЕТЕ СТРАНА ПО ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ДА НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ВСЯКАКВИ ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ ВАС И ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ. КАКТО И ПРИ ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКА МЕДИЯ ИЛИ ВЪВ ВСЯКАКВА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, КЪДЕТО Е Уместно.

13. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА МОЖЕМ НА ВАС ИЛИ НА ТРЕТА СТРАНА НЯКАКВА ТРЕТА СТРАНА ЗА ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРИМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСКАНА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАС, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЛЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. НЕЗАВИСИМО ОТ НИЩО ПРОТИВНО, СЪДЪРЖАЩО СЕ ТУК, НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ПО КАКВА И ДА Е ПРИЧИНА И НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕТО, ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ПО-МАЛКАТА ОТ СУМАТА, ПЛАТЕНА ОТ ВАС НА НАС, АКО ИМА ТАКАВА. НЯКОИ ДЪРЖАВНИ ЗАКОНИ НА САЩ И МЕЖДУНАРОДНИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ. АКО ТЕЗИ ЗАКОНИ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС, НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ОТГОВОРНОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ВАС, НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ГОРЕ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС И ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

14. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да ни защитавате, обезщетявате и предпазвате от отговорност, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши съответни служители, агенти, партньори и служители, от и срещу всякакви загуби, щети, отговорност, искове или искания, включително разумни адвокати ‘ такси и разходи, направени от трета страна поради или произтичащи от: (1) използване на Услугите; (2) нарушение на тези Правни условия; (3) всяко нарушение на вашите декларации и гаранции, посочени в тези Правни условия; (4) потвърждение от ваша страна на правата на трета страна, включително, но не само, права на интелектуална собственост; или (5) всяко прекомерно вредно действие спрямо всеки друг потребител на Услугите, с които сте се свързали чрез Услугите. Независимо от гореизложеното, ние си запазваме правото, за ваша сметка, да поемем изключителната защита и контрол по всеки въпрос, за който се изисква да ни обезщетите, и вие се съгласявате да сътрудничите, за ваша сметка, при нашата защита на такива искове. Ние ще използваме обезщетение, когато разберем за това.

15. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

Ние ще поддържаме определени данни, които предавате на Услугите, както и данни, свързани с използването на Услугите от ваша страна. Въпреки че извършваме редовно рутинно архивиране на данни, вие носите цялата отговорност за всички данни, които предавате или които се отнасят до всяка дейност, която сте предприели с помощта на Услугите. Вие се съгласявате, че ние няма да носим отговорност пред вас за каквато и да е загуба или повреда на каквито и да било такива данни и с настоящото се отказвате от всякакви права срещу нас, произтичащи от такава загуба или повреда на такива данни.

16. ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ

Посещението на Услугите, изпращането на имейли и попълването на онлайн формуляри представляват електронна комуникация. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкриване и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, чрез имейл и в Услугите, отговарят на всички законови изисквания, че това съобщение ще бъде писмено. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ И ЕЛЕКТРОННОТО ДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЕСТИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ НА ТРАНЗАКЦИИ, ИНИЦИИРАНИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ. С настоящото вие се отказвате от всякакви права или изисквания съгласно закони, разпоредби, правила, наредби или други закони в която и да е юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или задържане на неелектронни записи или плащания или предоставяне на кредити чрез всякакви средства, различни от електронни средства .

17. РАЗНИ

Тези Правни условия и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас в Услугите или по отношение на Услугите, представляват споразумението и разбирателството между вас и нас. Неспособността ни да упражним или наложим някое право или разпоредба. Тези Правни условия действат в най-пълната степен, допустима от закона. Можем да прехвърлим някои или всички наши права и задължения на други по всяко време. Ние няма да носим отговорност за никакви загуби, щети, забавяне или бездействие, причинени от причина извън нашия разумен контрол. Ако някоя разпоредба или част от разпоредба на настоящите Правни условия бъде определена като незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредба на настоящите Правни условия и не засяга валидността и изпълнимостта на останалите разпоредби. Няма съвместно предприятие, партньорство, трудово или агентско отношение, създадено между вас и нас в резултат на тези Правни условия или използване на Услугата. Вие се съгласявате, че тези Правни условия няма да бъдат тълкувани срещу нас по силата на това, че сте ги съставили. С настоящото вие се отказвате от всякакви и всички защити, които може да имате въз основа на електронната форма на тези Правни условия и липсата на подпис от страните тук изключва тези Правни условия.

18. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За разрешаване на оплакване във връзка с Услугите или за получаване на допълнителна информация относно използването на Услугите, моля, свържете се с vakichim@abv.bg.