Съобщение за поверителност

Уведомлението за поверителност на Vaki-Chim LTD (Компанията“, „ние“, „нас“ или „нашият“) описва как и защо можем да събираме, съхраняваме, използваме и/или споделяме („обработваме“) вашата информация, когато използвате нашите услуги („Услуги“), като например когато:

 • Посетете нашия уебсайт на адрес https://www.vakichim-agro.com/ или който и да е наш уебсайт, който има връзка към това съобщение за поверителност;
 • Ангажирайте се с нас по други свързани начини, включително всякакви продажби, маркетинг, събития.

Въпроси или опасения? Четенето на тази бележка за поверителност ще ви помогне да разберете вашите права и възможности за поверителност. Ако не сте съгласни с нашите политики и практики, моля, не използвайте нашите Услуги. Ако все още имате въпроси, моля свържете се с нас на vakichim@abv.bg.

ОБОБЩЕНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ МОМЕНТИ

Резюмето предоставя ключови точки от нашите съобщения за поверителност.

Каква лична информация обработваме? Когато посещавате, използвате или навигирате в нашите Услуги, ние може да обработваме лична информация в зависимост от това как взаимодействате с Ваки-Хим ЕООД и Услугите, изборите, които правите, и продукта и функциите, които използвате.

Обработваме ли чувствителна информация? Ние не обработваме чувствителна лична информация.

Получаваме ли информация от трети страни? Не получаваме информация от трети страни.

Как обработваме вашата информация? Ние обработваме вашата информация, за да предоставяме, подобряваме и администрираме нашите Услуги, да комуникираме с вас, за сигурност и предотвратяване на измами и за спазване на закона. Може също така да обработваме вашата информация за други цели с вашето съгласие. Ние обработваме вашата информация само когато имаме валидно правно основание за това.

В какви ситуации и с какъв тип страни споделяме лична информация? Можем да споделяме информация в конкретни ситуации и с конкретни категории трети страни.

Как пазим вашата информация в безопасност? Разполагаме с организационни и технически процедури за защита на вашата лична информация. Въпреки това, никакво електронно предаване през интернет или технология за съхранение на информация не може да бъде гарантирано, че е 100% сигурно, така че не можем да обещаем или гарантираме, че хакери, киберпрестъпници или други неупълномощени трети страни няма да могат да разрушат нашата сигурност и да събират неправилно, достъп, кражба или промяна на вашата информация.

Какви са вашите права? В зависимост от това къде се намирате географски, приложимият закон за поверителност може да означава, че имате определени права по отношение на вашата лична информация.

Как упражнявате правата си? Най-лесният начин да упражните правата си е като се свържете с нас. Ще обмислим да предприемем действия по всяко искане в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

2. КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

3. НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ РАЗЧИТАМЕ, ЗА ДА ОБРАБОТИМ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

4. КОГА И С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

5. ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ?

6. КОЛКО ВРЕМЕ ПАЗИМ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

7. КАК ПАЗИМ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

8. СЪБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕпълнолетни?

9. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

10. КОНТРОЛНИ КОНТРОЛИ ЗА ФУНКЦИИТЕ ЗА НЕ ПРОСЛЕДЯВАНЕ

11. ИМАТ ЛИ ЖИТЕЛИТЕ НА КАЛИФОРНИЯ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

12. ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТОВА ИЗВЕСТИЕ?

13. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ОТНОСНО ТОВА ИЗВЕСТИЕ?

14. КАК МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ, АКТУАЛИЗИРАТЕ ИЛИ ИЗТРИЕТЕ ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС?

1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

Личната информация, която ни разкривате

Накратко: Ние събираме лична информация, която ни предоставяте.

Ние събираме лична информация, която вие ни предоставяте доброволно, когато изразите интерес да получите информация за нашите продукти и услуги, когато участвате в дейности в услугите или по друг начин, когато се свържете с нас.

Лична информация, предоставена от вас. Личната информация, която събираме, зависи от контекста на вашето взаимодействие с нас и Услугите, изборите, които правите, и продуктите и функциите, които използвате. Личната информация, която събираме, може да включва следното:

 • име
 • телефонен номер
 • имейл адрес

Чувствителна информация. Ние не обработваме чувствителна информация.

2. КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Ние обработваме вашата информация, за да предоставяме, подобряваме и администрираме нашите Услуги, комуникираме с вас за сигурност и предотвратяване на измами и спазваме закона. Може също така да обработваме вашата информация за други цели с вашето съгласие.

Ние обработваме вашата лична информация по различни причини, в зависимост от това как взаимодействате с нашите Услуги, включително:

 • За изпращане на маркетингови и промоционални съобщения. Може да обработваме личната информация, която ни изпращате, за нашите маркетингови цели, ако това е в съответствие с вашите маркетингови предпочитания. Можете да се откажете от нашите маркетингови имейли по всяко време.
 • За да спаси или защити жизнения интерес на индивида. Можем да обработваме вашата информация, когато е необходимо, за да спасим или защитим жизненоважния интерес на дадено лице, като например за предотвратяване на вреда.

3. НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ РАЗЧИТАМЕ, ЗА ДА ОБРАБОТИМ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Ние обработваме вашата лична информация само когато смятаме, че е необходимо и имаме валидна правна причина (т.е. правно основание) да го направим съгласно приложимото законодателство, например с вашето съгласие, за да спазваме законите, за да ви предоставим услуги, за да влезете в изпълняваме нашите договорни задължения, за да защитим вашите права или за да изпълним нашия законен бизнес интерес.

Общият регламент за защита на данните (GDPR) и GDPR на Обединеното кралство изискват от нас да обясним валидните правни основания, на които разчитаме, за да обработваме вашата информация. Като такива, ние разчитаме на следните правни основания, за да обработваме вашата лична информация:

 • Съгласие. Можем да обработваме вашата информация, ако сте ни дали разрешение (т.е. съгласие) да използваме вашата лична информация за конкретна цел. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Легитимни интереси. Можем да обработваме вашата информация, когато смятаме, че това е разумно необходимо за постигане на нашите законни бизнес интереси и тези интереси не надделяват над вашите интереси и основни права и свободи. Например, може да обработваме вашата лична информация за някои от описаните цели, за да изпратим на потребителите информация за конкретни оферти и отстъпки за нашите продукти и услуги.
 • Законови задължения. Можем да обработваме вашата информация, когато смятаме, че е необходимо за спазване на нашите законови задължения, като например сътрудничество с правоприлагащ орган или регулаторна агенция, упражняване или защита на нашите законни права или разкриване на вашата информация като доказателство в съдебни спорове, в които участваме .
 • Жизненоважни интереси. Можем да обработваме вашата информация, когато смятаме, че е необходимо да защитим вашите жизненоважни интереси или жизненоважните интереси на трета страна, като например в ситуации, включващи потенциални заплахи за безопасността на всяко лице.

4. КОГА И С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Можем да споделяме информация в конкретни ситуации, описани в този раздел и/или със следните категории трети страни.

Доставчици, консултанти и други доставчици на услуги трети страни. Може да споделяме вашите данни с доставчици, доставчици на услуги, изпълнители или агенти трети страни („трети страни“), които извършват услуги за нас или от наше име и изискват достъп до такава информация, освен ако не сме ги инструктирали да го направят. Те също няма да споделят вашата лична информация. Това означава, че те не могат да правят нищо с вашата лична информация с друга организация освен нас. Те също така се ангажират да защитават данните, които държат от наше име, и да ги съхраняват за периода, който инструктираме. Категориите трети страни, с които можем да споделяме лична информация, са следните:

 • Социални мрежи
 • Услуга за анализ на данни

Може също така да се наложи да споделим вашата лична информация в следните ситуации:

 • Бизнес трансфери. Можем да споделим или прехвърлим вашата информация във връзка с или по време на преговори за всяко сливане, продажба на активи на компания, финансиране или придобиване на целия или част от нашия бизнес към друга компания.

5. ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ ИЛИ ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ?

Накратко: Може да използваме бисквитки и други технологии за проследяване, за да събираме и съхраняваме вашата информация.

Може да използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване (като маяци и пиксели) за достъп или съхраняване на специфична информация. Конкретна информация за това как използваме такива технологии и как можете да откажете определени бисквитки е посочена в нашето Известие за бисквитки.

6. КОЛКО ВРЕМЕ ПАЗИМ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Ние съхраняваме вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целта, посочена в това съобщение за поверителност, освен ако не се изисква друго от закона.

Ние ще съхраняваме вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в това съобщение за поверителност, освен ако не се изисква по-дълъг период на съхранение или е разрешен от закона (като данъчни, счетоводни или други законови изисквания).

Когато нямаме текуща законна бизнес необходимост да обработваме вашата лична информация, ние или изтриваме, или анонимизираме такава информация, или, ако това е възможно (например, защото вашата лична информация е била съхранена в резервни архиви), тогава ще съхраняваме сигурно вашите лични информация и ще я изолираме от по-нататъшна обработка, докато стане възможно изтриването.

7. КАК ПАЗИМ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Ние се стремим да защитим вашата лична информация чрез система от организационни и технически мерки за сигурност.

Въведохме подходящи и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят сигурността на всяка лична информация, която обработваме. Въпреки това, въпреки нашите предпазни мерки и усилия да защитим вашата информация, никакво електронно предаване по интернет или технология за съхранение на информация не може да бъде гарантирано, че е 100% сигурно, така че не можем да обещаем или гарантираме, че хакери, киберпрестъпници или други неоторизирани трети страни няма да можете да нарушите нашата сигурност и неправомерно да събирате, осъществявате достъп, да крадете или променяте вашата информация. Въпреки че ще направим всичко възможно да защитим вашата лична информация, предаването на лична информация към и от нашите Услуги е на ваш собствен риск. Трябва да имате достъп до Услугите само в защитена среда.

8. СЪБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕпълнолетни?

Накратко: Ние не събираме съзнателно данни от нашия пазар за деца под 18-годишна възраст.

Ние съзнателно не изискваме данни или предлагаме на деца под 18-годишна възраст. Използвайки услугата, вие декларирате, че имате поне 18 години или че сте родител или настойник на такова непълнолетно лице и се съгласявате с използването на Услугите от такова непълнолетно лице. Ако научим, че е събрана лична информация от потребители на възраст под 18 години, ние ще деактивираме акаунта и ще предприемем разумни мерки за незабавно изтриване на тези данни от нашите записи. Ако научите за данни, които може да сме събрали от деца под 18 години, моля, свържете се с нас на vackichim@abv.bg

9. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

Накратко: В някои региони, като Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Обединеното кралство (UK), имате права, които ви позволяват по-голям достъп и контрол върху личната ви информация. Можете да прегледате, промените или прекратите своя акаунт по всяко време.

В някои региони (като ЕИП и Обединеното кралство) имате определени права съгласно приложимите закони за защита на данните. Те могат да включват правото (i) да поискате достъп и да получите копие от вашата лична информация, (ii) да поиска коригиране или гарантиране; (iii) за ограничаване на обработката на вашата лична информация; и (iv), ако е приложимо, за преносимостта на данните. При определени обстоятелства може също да имате право да възразите срещу обработването на вашата лична информация. Можете да направите такова искане, като се свържете с нас, като използвате данните за контакт, предоставени в раздела „КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ОТНОСНО ТОВА СЪОБЩЕНИЕ?“ По-долу.

Ние ще разгледаме и ще действаме при всяко искане в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Ако се намирате в ЕИП или Обединеното кралство и смятате, че обработваме незаконосъобразно вашата лична информация, вие също имате право да подадете жалба до вашия местен надзорен орган за защита на данните. Можете да намерите техните данни за контакт тук: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612080

Ако се намирате в Швейцария, данните за контакт с органите за защита на данните са налични тук: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html

Оттегляне на вашето съгласие: Можете да се отпишете от нашите маркетингови и промоционални съобщения по всяко време, като отговорите „СТОП“ или „ОТМЕНЯТЕ АБОНАМЕНТА“ на имейл съобщенията, които изпращаме, или като се свържете с нас чрез данните, предоставени в „КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЗА ТАЗИ ЗАБЕЛЕЖКА?“ раздел по-долу. След това ще бъдете премахнат от маркетинговите списъци. Възможно е обаче да продължим да комуникираме с вас – например, за да ви изпращаме съобщения, свързани с услуги, да отговаряме на заявки за услуги или за други немаркетингови цели.

Бисквитки и подобни технологии: Повечето уеб браузъри са настроени да приемат бисквитки по подразбиране. Ако предпочитате, обикновено можете да изберете да настроите браузъра си да премахва или отхвърля бисквитки, това може да засегне определени функции или услуги на нашите Услуги. За да се откажете от рекламиране въз основа на интереси от рекламодатели в нашите Услуги, посетете https://optout.aboutads.info/

Ако имате въпроси или коментари относно вашите права за поверителност, можете да ни изпратите имейл на vakichim@abv.bg

10. КОНТРОЛИ ЗА ФУНКЦИИ ЗА НЕ ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Повечето уеб браузъри и някои мобилни операционни системи и мобилни приложения включват функция или настройка Do-Not-Track („DNT“), която можете да активирате, за да сигнализирате за предпочитанията си за поверителност и да не се наблюдават и събират данни за вашите дейности при сърфиране онлайн. На този етап не е финализиран единен технологичен стандарт за разпознаване и прилагане на DNT сигнали. Като такива, в момента не отговаряме на DNT сигнали на браузъра или друг механизъм, който автоматично съобщава вашия избор да не бъдете достигани онлайн. Ако бъде приет стандарт за онлайн проследяване, който трябва да следваме в бъдеще, ще ви информираме за тази практика в преработена версия на това съобщение за поверителност.

11. ИМАТ ЛИ ЖИТЕЛИТЕ НА КАЛИФОРНИЯ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

Накратко: Да, ако сте резистентни към Калифорния, ви се предоставят специфични права по отношение на достъпа до вашата лична информация.

Раздел 1798.83 от Гражданския кодекс на Калифорния, известен също като закон „Shine The Light“, позволява на нашите потребители, които са жители на Калифорния, да изискват и получават от нас, веднъж годишно и безплатно, информация за категории лична информация (ако има такава), която ние разкрити на трети страни за целите на директния маркетинг и имената и адресите на всички трети страни, с които сме споделили лична информация през непосредствено предходната календарна година. Ако сте жител на Калифорния и искате да подадете такава заявка, моля, изпратете заявката си в писмен вид до нас чрез информацията за контакт, предоставена по-долу.

12. ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТОВА ИЗВЕСТИЕ?

Накратко: Да, ще актуализираме това известие, ако е необходимо, за да сме в съответствие със съответните закони.

Може да актуализираме тази поверителност от време на време. Актуализираната версия ще бъде обозначена с актуализирана дата „Прегледана“ и актуализираната версия ще влезе в сила веднага щом бъде достъпна. Ако направим съществени промени в това съобщение за поверителност, може да ви уведомим или чрез публикуване на видно място за такива промени, или като директно ви изпратим уведомление. Насърчаваме ви да преглеждате често това съобщение за поверителност, за да бъдете информирани как защитаваме вашата информация.

13. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ОТНОСНО ТОВА ИЗВЕСТИЕ?

Ако имате въпроси или коментари относно това известие, можете да ни изпратите имейл на vakichim@abv.bg или по пощата на:

Vaki-Chim ЕООД

Местност Комсала 27А

Марково 4108

България

14. КАК МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ, АКТУАЛИЗИРАТЕ ИЛИ ИЗТРИЕТЕ ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС?

Въз основа на приложимите закони на вашата страна може да имате право да поискате достъп до личната информация, която събираме от вас, да промените тази информация или да я изтриете. За да поискате преглед, актуализация или изтриване на вашата лична информация, моля свържете се с нас на vakivhim@abv.bg.